NOWs: Malte Bartsch, Bertrand Flanet, Igor Hosnedl, Signe Pierce and Raul Walch at EIGEN + ART Lab

21 November - 19 December 2019

Isolation (52°33’44.1”N 14°03’12.8”E) by Fabian Knecht

07 - 22 September 2019 / Nows

ICH LIEBE DICH! by Nina Schuiki & Leon Eixenberger

07 September - 27 October 2019 / Nows